O nas

Baptyści to chrześcijanie skupieni w jednym spośród czterech największych Kościołów chrześcijańskich na świecie - obok Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i zielonoświątkowego. Wspólnota baptystyczna liczy w skali całego globu ponad 100 milionów wiernych.

Baptyści są chrześcijanami biblijnymi czyli wyznawcami Chrystusa Pana, którzy swoją wiarę i życie wzorują na odwiecznych i ponadczasowych prawdach podanych w Biblii. Czynią tak, bowiem Biblia zawiera aktualne i godne zaufania wskazania prowadzące człowieka do pojednania z Bogiem, głębokiego pokoju serca i prawdziwego sensu życia.

Baptyści mają 400-letnią historię. Nawiązując do obecnych zawsze w chrześcijaństwie postaw prostego naśladowania Chrystusa, bezpośrednio wywodzą się z Reformacji. Ich pierwsze zbory (lokalne wspólnoty) powstały na początku XVII stulecia w Anglii, by szybko rozprzestrzenić się na wszystkie kontynenty. Najwięcej baptystów żyje w Ameryce Płn., gdzie stanowią największy Kościół protestancki (szereg prezydentów USA było baptystami), w Brazylii, Indiach, Zairze, Nigerii i Korei. Duże środowiska baptystyczne znajdują się w sąsiednich w stosunku do Polski krajach: w Niemczech, na Ukrainie i w Rosji. W Europie mamy ok. 1 milion współwyznawców.

Na obecnym terytorium Polski baptyści pojawili się w 1844 r. Kościół Baptystyczny ma więc w naszej Ojczyźnie ponad 150-letnią tradycję. Skupia ok. 4,500 tys. dorosłych członków (wraz z sympatykami i dziećmi liczba wiernych wynosi ok. 9000 tys.). Jego położenie prawne określa ustawa o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów uchwalona przez Sejm RP w 1995 r.

Baptyści znani są na całym świecie - poza swoją misją religijną - z:
- energicznej działalności edukacyjnej i charytatywnej,
- krzewienia ideałów demokracji oraz zasady rozdziału Kościoła i państwa,
- walki z dyskryminacją religijną, rasową i płciową,
- współpracy w powyższych zakresach z ludźmi dobrej woli, zwłaszcza zaś z przynależącymi do innych wyznań świadomymi naśladowcami Jezusa.

 

Jak do nas dojechać? Zobacz MAPĘ

Barycz 82

26-200 Końskie  (świętokrzyskie )

tel. 41 372 63 30